BIP
2016-06-28 11:39:43

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8


na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. rok 2015 poz.618 z późn. zm.)  oraz innych obowiązujących aktów prawnych Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza  w Biskupcu

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej stacjonarnej i ambulatoryjnej oraz zabezpieczenie dyżurów lekarskich, udzielanie świadczeń diagnostycznych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

Za najkorzystniejszą ofertę uznano:
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Jacek Lasocki
Aleja Broni 20, 11-300 Biskupiec



Biskupiec, dnia  28.06.2016r.