BIP
2016-05-25 12:11:30

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8

 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Rok 2015 poz. 617 z późn zm.)  oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza  w Biskupcu,

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

w zakresie:

wykonywania usług ratownika medycznego/kierowcy

w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

Za najkorzystniejszą uznano oferty złożone przez oferentów (kolejność składania ofert):

1.       Radosław Romanowicz, Ratownik RP, Kabiny 28A, 11-311 Kolno

2.       Life Support Jacek Smolis, , 11-300 Biskupiec, ul. Aleja Róż 5/2

3.       Ratownictwo Medyczne, Mirosław Chiliński, 10-692 Olsztyn, ul Janowicza 19/5

4.       Patryk Ordowski, 11-010 Barczewo, ul. Miła 4/2

5.       Sylwia Orzoł MEDICOM, 10-639 Olsztyn. Ul. Kleeberga 9/26

6.       RAT-TOM Tomasz Marcin Karwowski, 11-010 Barczewo, ul. Wojska Polskiego 12/6

7.       Dawid Kotowski, Ratownictwo Medyczne, 11-300 Biskupiec, ul. Hubalczyków 6

8.       Piotr Trusiewicz, Ratownik Medyczny, 10-686 Olsztyn, ul Jana Boenigka 4/17

9.       Paweł Głębocki, Ratownictwo Medyczne, 11-300 Biskupiec, ul. Armii Krajowej 16/8

10.    Maciej Gregorowicz, 11-700 Mrągowo, os Mazurskie 17/7

11.    Łukasz Woźniak, Ratownik Medyczny, 10-683 Olsztyn, ul. Kanta ½

12.    Tadeusz Korzeniewski, Ratownictwo i Transport Medyczny,11-300 Biskupiec, ul. Bolesława Chrobrego 18a/7

13.    Ireneusz Giglewicz Usługi Transportowe, ul. 16A/5 Szpitalna, 11-300 Biskupiec

14.    Mirosław Sypniewski, Kobułty 83/2, 11-300 Biskupiec

15.    Kamil Golec, Przedsiębiorstwo Usługowe, 11-300 Biskupiec, ul. Poznańska 2/22

 

 

Biskupiec, dnia  25.06.2016r