BIP
2016-05-18 13:07:08

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie pielęgniarstwa w OIOM


 

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8

 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. rok 2015 poz. 618  późn. zm)  oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza  w Biskupcu,

 

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

w zakresie:

wykonywania usług pielęgniarstwa

w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz bloku operacyjnym

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Kopańską Ewę

Ul. Armii Krajowej 17/27

11-300 Biskupiec

 

 

Biskupiec, dnia  18.05.2016r.