BIP
2016-06-15 14:11:45

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie pielęgniarstwa opracyjnego

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. rok 2015 poz. 618 z późn. zm)  oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza  w Biskupcu,

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu w zakresie: pielęgniarstwa operacyjnego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

Za najkorzystniejsze uznano ofertę złożoną przez:

Anna Traczewska
Ul. Dworcowa 8/43, 10-414 OlsztynBiskupiec, dnia  15.06.2016r.