BIP
2016-10-24 10:01:57

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz. 618 z póź. zm.)  oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza  w Biskupcu,

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu w zakresie:
diagnostyki laboratoryjnej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:
Małgorzatę Miller
Indywidualną Praktykę Diagnostyczną
11-300 Biskupiec, ul Armii Krajowej
Biskupiec, dnia  24.10.2016