BIP
2016-04-21 12:04:17

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie chorób wewnętrznych

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz 618 z późn. zm)  oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza  w Biskupcu,

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu w zakresie:

chorób wewnętrznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w Wojewódzkim Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej.

Za najkorzystniejsze uznano ofertę przez:
Indywidualną Praktykę Lekarską Jarosława Melera
Ul. Kołobrzeska 7/6, 10-444 Olsztyn,Biskupiec, dnia  19.04.2016r.