BIP
2016-04-18 13:58:44

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie anestezjologii

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015 poz. 618 z późn. zm.)  oraz innych obowiązujących aktów prawnych, Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza  w Biskupcu,

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu w zakresie:
anestezjologii i intensywnej terapii
w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

Za najkorzystniejsze uznano ofertę złożoną przez:


Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Janusz Stępień
Ul. Słoneczna 12, 10-710 OlsztynBiskupiec, dnia  18.04.2016r.