BIP
2016-09-22 11:27:52

Rostrzygnięcie konkursu ofert na usługi pielęganiarskie

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. rok 2015 poz. 618 późn. zm.)  oraz innych obowiązujących aktów prawnych, Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza  w Biskupcu,

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu w zakresie: wykonywania usług pielęgniarstwa w oddziałach szpitalnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu w szczególności w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej


Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:
                                                                                LEWALSKA HONORATA
                                                                                UL. LUDOWA 54/7
                                                                                11-300 BISKUPIEC
Biskupiec, dnia  22.09.2016r.