BIP
2016-04-22 12:40:11

Rostrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii oraz koordynowanie

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8

 

                                                                                                                                                                    

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015 poz 618 z późn. zm)  oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza  w Biskupcu,

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu w zakresie: chorób wewnętrznych oraz kardiologii

·         w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii

·         w Wojewódzkim Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej

oraz sprawowanie funkcji koordynatora tych oddziałów.

 

Za najkorzystniejsze uznano ofertę przez:

Prywatny Gabinet Lekarski dr n. med. Małgorzata Muzolf

Ul. Pana Tadeusza 6 lok. 2, 10-444 Olsztyn

 

 

 

 

 

Biskupiec, dnia  22.04.2016r.