BIP
2016-04-18 13:57:05

Rostrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie pielęgniarstwa

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. rok 2015 poz. 618 z późn. zm)  oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza  w Biskupcu,

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu
w zakresie:
wykonywania usług pielęgniarstwa w Pracowni Diagnostyki Endoskopowej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:


Urszula Delikat Indywidualna Praktyka Pielęgniarska
Ul. Leśna 20, 11-300 Biskupiec


Biskupiec, dnia  18.04.2016