BIP
2015-12-21 15:04:37

Przetarg ograniczony na najem pomieszczeń po byłej kuchni z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną - catering.


Treść ogłoszenia - pobierz plikSzpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu                                  Biskupiec, dn.30.12.2015r.

Sekcja Gospodarcza

11-300 Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8

Tel. (089) 715 62 37, fax ( 089) 715 62 08

e-mail: info@szpital-biskupiec.pl

 

 

                                                           WSZYSCY    ZAINTERESOWANI

 

Dotyczy : przetargu ustnego ograniczonego na najem pomieszczeń na działalność handlowo- gastronomiczną (produkcja i dystrybucja posiłków w systemie cateringowym).

 

 

W związku z otrzymaniem zapytania Wynajmujący udziela odpowiedzi:

 

Pyt.1.

W opisie przedmiotu zamówienia Wynajmujący (Szpital Powiatowy w Biskupcu) nakłada na Najemcę obowiązek wyremontowania wynajmowanych pomieszczeń. Z uwagi na zły stan techniczny tych pomieszczeń i jak należy założyć bardzo szeroko zakrojone roboty budowlane, można przypuszczać, że czas realizacji w/w remontu nie będzie bardzo krótki.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Wynajmujący (Szpital Powiatowy w Biskupcu) wyraża zgodę na zapis w umowie mówiący o tym, że najemca będzie płacił pełną stawkę czynszową dopiero od momentu zakończenia prac remontowych. Natomiast w okresie remontu Najemca będzie płacił miesięcznie stawkę czynszową w wysokości 10% stawki docelowej.

 

 

Odp.1.

Wynajmujący  działając w porozumieniu z Zarządem Powiatu Olsztyńskiego wyraża zgodę na zmianę  zapisu   w umowie najmu pomieszczeń na zapis, że  Najemca  będzie płacił pełną stawkę czynszu  dopiero od momentu zakończenia prac remontowych. Natomiast                   w pozostałym okresie  tj. od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia remontu, Najemca będzie płacił miesięcznie stawkę czynszu w wysokości 10%  wylicytowanej stawki  w dniu przetargu  - zmiana dotyczy zapisu zawartego w  §3 ust.1 pkt. 1/ umowy.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

 

 

                                                                      

 

 

 

p. o.  Dyrektor

                                                                       Szpitala Powiatowego

                                                                       im. Jana Mikulicza w Biskupcu

                                                                       Lek. med. Marek Pietras