BIP
2017-06-08 10:21:14

ogłoszenie wyniku na udzielanie świadczeń przez lekarza w zakresie chirurgii ogólnej

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8


na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. rok 2016 poz.1638 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT


na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej stacjonarnej i ambulatoryjnej oraz zabezpieczenie dyżurów lekarskich

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w BiskupcuZa najkorzystniejszą ofertę uznano:

Artur Krzywicki Praktyka Lekarska

Ul. Gen. Sikorskiego 35/10

11-200 BartoszyceBiskupiec, dnia 08.06.2017r.