BIP
2017-06-12 13:09:18

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Gin-Poł oraz koordynowanie tym oddziałem

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz. 1638 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

w zakresie:

ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

oraz pełnienie funkcji koordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w BiskupcuZa najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:


Praktykę Lekarską Rafała Patalona

Ul. Harcerska 48, 11-300 Biskupiec


Biskupiec, dnia 12.06.2017r