BIP
2016-08-09 13:26:40

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych oraz koordynowanie oddziłami

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8


    
Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015 poz 618 z późn. zm)  oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza  w Biskupcu,

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu w zakresie: chorób wewnętrznych oraz kardiologii w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w Wojewódzkim Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej oraz sprawowanie funkcji koordynatora tych oddziałów.

Za najkorzystniejsze uznano ofertę przez:
Prywatny Gabinet Lekarski dr n. med. Małgorzata Muzolf
Ul. Pana Tadeusza 6 lok. 2, 10-444 Olsztyn
Biskupiec, dnia  09.08.2016r.