BIP
2017-10-25 11:41:13

ogłoszenie wyniku konkursu ofert na udzielanie świadczeń świadczeń przez lekarza w Oddziale Ch. Ogólnej z Ch Dziecięcą oraz koordynowanie tym oddziałem

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8


na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. rok 2016 poz.1638) oraz innych obowiązujących aktów prawnych Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu


OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERTna udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej stacjonarnej i ambulatoryjnej oraz koordynowanie Oddziałem Chirurgii Ogólnej z Chirurgią Dziecięcą

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w BiskupcuZa najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożono przez:

Usługi Ogólnolekarskie Andrzej Masal

11-700 Mrągowo ul. Młynowa 2/4

Biskupiec, dnia 25.10.2017r.