BIP
2018-01-11 14:00:24

ogłoszenie wyniku konkursu ofert na udzielanie świadczeń przez lekarza w zakresie RTG i TK

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8


Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz. 1638. z późn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza:


w zakresie radiologii

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu


Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:


Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską Krystynę Rogoś

Ul. Armii Krajowej 5a/6, 11-300 Biskupiec


Biskupiec, dnia 11.01.2018r.