BIP
2016-12-21 13:07:34

Ogłoszenie rozstrzygnięcka konkursu na koordynatora bloku operacyjnego


SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. rok 2015 poz. 618 z późn. zm) oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

w zakresie:

pielęgniarstwa operacyjnego

oraz pełnienie funkcji koordynatora Bloku Operacyjnego

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w BiskupcuZa najkorzystniejsze uznano ofertę złożoną przez:


Lillę Wojeciechowską-Kubiak

Ul. Mickiewicza 19/1, 11-320 Jeziorany


Biskupiec, dnia 21.12.2016r.