BIP
2016-05-25 12:12:10

Ogłoszenie rozstrzygnięcia na usługi pielęgniarskie - choroby wewnętrzne

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8

 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. rok 2015 poz. 618 z późn. zm)  oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza  w Biskupcu,

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

w zakresie:

wykonywania usług pielęgniarstwa w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Dąbrowska Elżbieta

Usługi pielęgniarskie

Ul. Ludowa 12/8, 11-300 Biskupiec

Biskupiec, dnia  25.05.2016