BIP
2017-12-21 13:03:38

ogłoszenie rozstrzygnięcia konkuru na udzielanie świadczeń w NSOZ przez lekarza

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz. 1638 ze zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

w zakresie:

podstawowej opieki zdrowotnej

w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, lekarskiej

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

Za najkorzystniejsze uznano oferty złożone przez:

  1. Indywidulna Praktyka Lekarska, Maria Bożena Mukanowska, ul. Armii Krajowej 17/8, 11 ‑300 Biskupiec

  2. Praktyka Lekarska Joanna Ostaniewicz, ul. Powstańców Wielkopolskich 9, 16-400 Suwałki

  3. Chodkowski Patryk Ul Administracyjna 3 11-710 Piecki
Biskupiec, dnia 20.12.2017r.