BIP
2017-11-30 10:32:38

ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu w zakresie rehabilitacji kardiologicznej

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz. 1638 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

w zakresie:

rehabilitacji kardiologicznej

w Wojewódzkim Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w BiskupcuZa najkorzystniejsze uznano ofertę złożoną przez:Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Julita Cetnarowicz

ul. Wyszyńskiego 2 lok.48 10-455 Olsztyn
Biskupiec, dnia 29.11.2017