BIP
2017-01-26 13:04:04

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofet na udzielanie świadczeń w zakresie ginekologi i połżnictwa


SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.2015 poz. 618 z późn. zm) oraz innych obowiązujących aktów prawnych

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu:

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

w zakresie:

ginekologii i położnictwa

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w BiskupcuZa najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:


Henryk Marzjan Gabinet Ginekologiczny,

ul. Armii Krajowej 8, 11-300 Biskupiec
Biskupiec, dnia 26.01.2017