BIP
2017-05-22 13:15:04

ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrwotnych w zakresie RTM przez lekarzy

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8


Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz 1638 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu w zakresie:

zabezpieczenie opieki lekarskiej w zespole ratownictwa medycznego: specjalistycznym

Za najkorzystniejsze uznano oferty złożone przez:

Praktyka Lekarska Mateusz Liberacki

Ul. Floriańska 7/3, 11-300 Biskupiec

Biskupiec, dnia 22.05.2017r.