BIP
2017-04-24 13:57:13

ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii przez lekarza

SZPITAL POWIATOWY IM. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz. 1638 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,


OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT


na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

w zakresie: pediatrii

  • w Oddziale Pediatrii i Alergologii oraz

  • polegających na zabezpieczeniu dyżurów lekarskich w pionie niezabiegowym dla dzieci tj. w Oddziale Pediatrii i Alergologii oraz w Oddziale Neonatologicznym

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w BiskupcuZa najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez oferenta:

Katarzyna Radomska

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Ul. Armii Krajowej 8, 11-300 BiskupiecBiskupiec, dnia 24.04.2017r.