BIP
2017-02-22 14:37:27

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Bakteriologii


SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2017 poz. 618 z póź. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

w zakresie:

diagnostyki laboratoryjnej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

SEBASTIANA MILLERA
Diagnosta Laboratoryjny
Ul. Armii Krajowej 8
11-300 Biskupiec


Biskupiec, dnia 22.02.2017r.