BIP
2017-11-30 10:40:37

ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie anestezjologii i int. terapii oraz koordynowanie OIOM

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz 1638 póź. zm) oraz innych obowiązujących aktów prawnych, Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: anestezjologii i intensywnej terapii oraz

na koordynowanie Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w BiskupcuZa najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez oferenta:

Indywidualna Praktyka Lekarska Jolanta Kobierowska

ul. Armii Krajowej 5a/5, 11-300 BiskupiecBiskupiec, dnia 29.11.2017r.