BIP
2016-12-22 12:10:03

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie pielęgniarstwa w OIOM i pełnienie funkcjia pielęganiarki koordynującej


SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. rok 2015 poz. 618 z późn. zm) oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

w zakresie:

pielęgniarstwa w Anestezjologii i Intensywnej Terapii

oraz pełnienie funkcji pielęgniarki koordynującej tego oddziału

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w BiskupcuZa najkorzystniejsze uznano ofertę złożoną przez:Dorota Zabłocka

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska

11-300 Biskupiec, ul. Armii Krajowej 5a/22


Biskupiec, dnia 22.12.2016.