BIP
2018-05-10 14:27:41

ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie pediatrii przez lekarza

SZPITAL POWIATOWY IM. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 160 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERTna udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

w zakresie: pediatrii

  • w Oddziale Pediatrii i Alergologii oraz

  • polegających na zabezpieczeniu dyżurów lekarskich w pionie niezabiegowym dla dzieci tj. w Oddziale Pediatrii i Alergologii oraz w Oddziale Neonatologicznym

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w BiskupcuZa najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez oferenta:

Anna Samorajczyk

Indywidualna Praktyka Lekarska

       Ul. Śmiała 2B, 11-300 BiskupiecBiskupiec, dnia 10.05.2018r.