BIP
2018-05-22 13:41:06

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie ortopedii przez lekarza;

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8


Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018poz. 160) oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERTna udzielanie świadczeń zdrowotnych w lecznictwie stacjonarnym i ambulatoryjnym w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz zabezpieczenie dyżurów lekarskich

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w BiskupcuZa najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożono przez:

Paweł Wziątek Usługi Medyczne

Ul. Królowej Jadwigi 10/4, 11-500 Giżycko

NIP: 5422718892, REGON: 280541635,Biskupiec, dnia 22.05.2018r.