BIP
2016-12-06 14:48:33

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie NSOZ przez lekarzy

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015 poz. 618 ze zm.)  oraz innych obowiązujących aktów prawnych Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza  w Biskupcu,

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu w zakresie:
podstawowej opieki zdrowotnej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, lekarskiej
w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

Za najkorzystniejsze uznano ofertę złożoną przez:
Praktyka Lekarska Leszek Ludwikowski, 11-320 Jeziorany, Derc 15Biskupiec, dnia  06.12.2016r.