BIP
2017-03-21 10:51:39

ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie neurologii i koordynowanie oddziałem neurologicznym

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8


Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015 poz 618 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,


OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT


na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii oraz

koordynowanie Oddziałem Neurologicznym

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w BiskupcuZa najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożono przez:

Marina Baszkiewicz Usługi Lekarskie

Ul Marii Zientary Malewskiej 10, 11-300 BiskupiecBiskupiec, dnia 21.03.2017r