BIP
2017-01-23 13:42:12

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie gin-poł oraz pełnienie funkcji z-cy koordynatora

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015 poz. 618, z późn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

w zakresie:

położnictwa i ginekologii w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

oraz pełnienie funkcji koordynatora oddziału podczas nieobecności koordynatora oddziału Ginelologiczno-Położniczego

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Gabinet Ginekologiczny lek. med. Anatol Giżewski

11-300 Biskupiec, ul. Parkowa 10

Biskupiec, dnia 23.01.2017r.