BIP
2016-10-10 09:36:20

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń w rodzaju ratownictwo medyczne - lekarze

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015 poz 618 z późn. zm.)  oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza  w Biskupcu,

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu w zakresie:
zabezpieczenie opieki lekarskiej w zespole ratownictwa medycznego: specjalistycznym
Za najkorzystniejsze uznano oferty złożone przez:

Praktyka Lekarska Mateusz Liberacki
Ul. Floriańska 7/3, 11-300 Biskupiec
Biskupiec, dnia  07.10.2016r.