BIP
2018-03-16 10:11:25

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń w NSOZ-POZ przez lekarza

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 160 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza

w zakresie:

podstawowej opieki zdrowotnej

w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – opieka lekarska

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w BiskupcuZa najkorzystniejsze uznano oferty złożone przez:


  1. SAMMED Beata Samul-Kozłowska Spójka Jawna, 11-311 Kolno, Lutry 48

  2. Andrzej Kazieko, Usługi Medyczne, ul. Armii Krajowej 17/16, 11-300 Biskupiec

  3. Wizyty domowe Krystyna Hoffmann Ewko, 11-010 Wipsowo 14

Biskupiec, dnia 16.03.2018r