BIP
2017-11-30 10:42:56

ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń przez lekarza w zakresie anestezjologii w ramach podstawowej ordynacji i dyżuru lekarskiego


SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz 1638 póź. zm) oraz innych obowiązujących aktów prawnych, Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: anestezjologii i intensywnej terapii

przez lekarza, w ramach podstawowej ordynacji i dyżuru lekarskiego

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w BiskupcuZa najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez oferenta:

Patryk Diaków

Indy widualna Praktyka Lekarska

Ul. Gałczyńskiego 3/33

10-089 OlsztynBiskupiec, dnia 29.11.2017r.