BIP
2017-02-22 14:39:20

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń przez diagnostę laboratoryjnego w Laboratorium


SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015 poz. 618 z późn. zm) oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

w zakresie:

diagnostyki laboratoryjnej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Justynę Bartowszewską

ul. Armii Krajowej 8, 11-300 Biskupiec

Biskupiec, dnia 22.02.2017