BIP
2017-05-23 12:39:18

ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu oferet na udzielanie świadczeń w zakresie neurologii przez lekarza

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8


Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz. 1638 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych;

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu w  zakresie neurologii

- stacjonarnej w formie podstawowej ordynacji,

- w formie dyżurów lekarskich

- w warunkach ambulatoryjnych

w Oddziale Neurologicznym oraz Poradni Neurologicznej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu


Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożono przez:

Magdalenę Kamińską

PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA

10-900 Olsztyn, ul. Popiełuszki 4 m 22


Biskupiec, dnia 23.05.2017r.