BIP
2016-11-07 13:28:51

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu na usługi pielęgniarskie w OIOM

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. rok 2016 poz. 618 z późn. zm)  oraz innych obowiązujących aktów prawnych, Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza  w Biskupcu,

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu w zakresie:
PIELĘGNIARSTWA w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii


Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:
Agnieszka Mączyńska
Indywidualna Praktyka Lekarska
Ul. Moniuszki 12/24
11-400 Kętrzyn
Biskupiec, dnia  07.11.2016r.