BIP
2017-02-08 15:05:57

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu na udzielanie świadczeń zdrowtnych w zakresie pielęgniarstwa oiom

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. rok 2015 poz. 618 z późn. zm) oraz innych obowiązujących aktów prawnych, Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERTna udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu w zakresie:

PIELĘGNIARSTWA

w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Roman Jeziorski

Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Ul. Armii Krajowej 17/18

11-300 Biskupiec


Biskupiec, dnia 07.02.2017r.