BIP
2016-11-28 14:15:47

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i pełnienie funkcji zastępcy oddziału

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8


Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015 poz. 618 z późn. zm.)  oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza  w Biskupcu,

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w lecznictwie stacjonarnym i ambulatoryjnym w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
zabezpieczenie dyżurów lekarskich
oraz pełnienie funkcji z-cy koordynatora oddziału podczas nieobecności Koordynatora Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożono przez:

IWAN BASZKIEWICZ USŁUGI LEKARSKIE
UL. MARII ZIENTARY-MALEWSKIEJ 10
11-300 BISKUPIEC


Biskupiec, dnia  28.11.2016r.