BIP
2016-11-24 08:07:48

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu na udzielanie świadczeń w zakresie chirurgii ogólnej i pełnienie funkcji z-cy

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8


na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. rok 2015 poz.618 z późn. zm)  oraz innych obowiązujących aktów prawnych Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza  w Biskupcu

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej stacjonarnej i ambulatoryjnej zabezpieczenie dyżurów lekarskich oraz pełnienie funkcji z-cy Koordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej z Chirurgią Dziecięcą w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożono przez:
Usługi Lekarskie Irena Matel
u. Armii Krajowej 17/13, 11-300 BiskupiecBiskupiec, dnia  22.11.2016