BIP
2017-03-03 13:28:01

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu na udzielanie świadczeń nsoz - poz

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA
11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8


Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015 poz. 618 ze zm.)  oraz innych obowiązujących aktów prawnych Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza  w Biskupcu,
OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu
w zakresie:
podstawowej opieki zdrowotnej 
w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, lekarskiej
w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

Za najkorzystniejsze uznano ofertę złożoną przez:
Patryk Chodkowski
ul. Administracyjna 3, 11-700 PieckiBiskupiec, dnia  02.03.2017r.