BIP
2017-02-24 10:39:10

Ogłoszenie rozstrzygniecia konkursu na koordynowanie chirurgią dziecięcą

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8


na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. rok 2015 poz.618 z późn. zm) oraz innych obowiązujących aktów prawnych Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej stacjonarnej i ambulatoryjnej

w tym zabezpieczenie dyżurów lekarskich

oraz koordynowanie chirurgią dziecięcą funkcjonującą w ramach Chirurgii Ogólnej Oddziału Chirurgii Ogólnej z Chirurgią Dziecięcą

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w BiskupcuZa najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożono przez:

Prywatny Gabinet Lekarski

KAZIMIERZ OLEJARZ

u. Armii Krajowej 6/2, 11-300 BiskupiecBiskupiec, dnia 24.02.2017