BIP
2016-11-15 14:08:45

Ogłoszenie rozstrzygnięcia k. ofert na udzielanie świadczeń w zakresie chiurugii ogólnej przez lekarza

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8


na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. rok 2015 poz.618 z późn. zm.)  oraz innych obowiązujących aktów prawnych Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza  w Biskupcu

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT


na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej stacjonarnej w ramach podstawowej ordynacji i ambulatoryjnej
w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożono przez:
Halina Korkuć Prywatny Gabinet Lekarski
usługi krótkotrwałego zakwaterowania
Ul. Parkowa 8, 11-300 BiskupiecBiskupiec, 15.11.2016