BIP
2016-10-25 12:13:24

Ogłoszenie rostrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. rok 2015 poz. 618 późn. zm)  oraz innych obowiązujących aktów prawnych, Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza  w Biskupcu,

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu w zakresie:
PIELĘGNIARSTWA w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej


Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:
USŁUGI MEDYCZNE ANETA WÓJCIK
Ul. Piaskowa 4 A/20 11-700 MrągowoBiskupiec, dnia  25.10.2016r.