BIP
2016-05-30 12:41:22

Ogłoszenie rostrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. rok 2015 poz. 618 z późn. zm)  oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza  w Biskupcu,

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu w zakresie:
wykonywania usług pielęgniarstwa w zakresie chorób wewnętrznych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:
Anna Łomżyńska
Indywidualna Praktyka Lekarska
Mnichowo 23, 11-440 ReszelBiskupiec, dnia  30.05.2016