BIP
2017-09-28 06:59:58

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie neurologii przez lekarza

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8


Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015 poz 1638 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERTna udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie neurologii

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w BiskupcuZa najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożono przez:

Martę Nobis

Indywidualną Praktykę Lekarską

Ul. Krasińskiego 1 a, 11-300 Biskupiec

Biskupiec, dnia 27.09.2017r