BIP
2016-12-12 14:34:00

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie anestezjologii

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015 poz. 618 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

w zakresie:

anestezjologii i intensywnej terapii

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w BiskupcuZa najkorzystniejsze uznano ofertę złożoną przez oferenta:

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jarosław Muzolf

Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5i/2, 10-455 Olsztyn

Biskupiec, dnia 12.12.2016r.