BIP
2017-03-22 13:52:12

Ogłoszenie o wyniku konkursu na udzielanie świadczeń przez diagnostę lab

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015 poz. 618 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

w zakresie:

diagnostyki mikrobiologicznej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

Za najkorzystniejsze uznano oferty złożone przez:


Joannę Sadowską - Usługi Medyczne

ul. Armii Krajowej 8, 11-300 Biskupiec

Biskupiec, dnia 22.03.2017