BIP
2018-06-29 14:01:59

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii oraz koordynowanie oddziałami

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8


Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz 160 z późn. zm) oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,

OGŁASZA UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu w zakresie: chorób wewnętrznych oraz kardiologii

  • w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii

  • w Wojewódzkim Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej

oraz sprawowanie funkcji koordynatora tych oddziałów.Podstawa prawna: art. 150 ust. 1 pkt 2) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w związku z art. 26 ust 4 ustawy o działalności leczniczejBiskupiec, dnia 29.06.2018r.