BIP
2017-03-14 15:05:40

ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert w zakresie chirurgii ogólnej

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8


na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. rok 2015 poz.618 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT


na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej stacjonarnej i ambulatoryjnej oraz zabezpieczenie dyżurów lekarskich

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w BiskupcuZa najkorzystniejszą ofertę uznano:

Indywidualna Praktyka Lekarska

Dominik Górski

12-160 Wielbark. Ul 1 Maja 8a


Biskupiec, dnia 14.03.2017r.